การให้บริการ

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ยินดีให้บริการคุณ

หากคุณยังไม่มีระบบก๊าซชีวภาพ

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด

ให้บริการที่ครอบคลุมในทุกด้าน จากการให้คำปรึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโครงการ  ช่วยคุณคัดเลือกผู้รับเหมาคุณภาพที่มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ รวมถึงการเริ่มต้นเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลระบบให้ได้ก๊าซที่มีปริมาณและคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัดสามารถเสนอแนวทางที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

หากคุณสงสัยว่า

1. ระบบก๊าซชีวภาพปัจจุปัน ที่คุณมีอยู่ มีประสิทธิภาพดีสูงสุดหรือไม่  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของ

ก๊าซชีวภาพ  

 

2. ระบบก๊าซชีวภาพ มีเสถียรภาพและเสี่ยงต่อความล้มเหลว หรือไม่

 

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ยินดีให้บริการตรวจสอบและวางระบบ รับประกันการเกิดก๊าซชีวภาพสูงสุด

หากคุณมีระบบก๊าซชีวภาพอยู่แล้ว
และต้องการตรวจสอบระบบ
หาก ระบบล้มเหลว
ผลิตก๊าซชีวภาพได้น้อย หรือคุณภาพต่ำ

หากคุณมีระบบก๊าซชีวภาพอยู่แล้ว แต่ระบบล้มเหลวผลิตก๊าซชีวภาพได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัดสามารถตรวจสอบหาสาเหตุ

และเสนอวิธีการแก้ไข เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางที่เหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

เราช่วยคุณได้