การให้บริการ

 

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพและระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกผู้รับเหมา การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง การทดสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร การเริ่มต้นเลี้ยงเชื้อ และการควบคุมการเดินระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระบบ ตลอดจนการแก้ไขระบบที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสบการณ์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ได้ให้คำปรึกษาในการออกแบบการเริ่มต้นเลี้ยงเชื้อ 

และการควบคุมการเดินระบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ

เช่นอุตสาหกรรม

น้ำมันปาล์ม

เอทานอล

แป้ง

อาหาร

น้ำยางข้น

และอื่นๆ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ได้จากการย่อยสลายกากของเสียและน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานต่างๆ นอกจากจะเป็นการบำบัดนำ้เสียและกากของเสียแล้วยังเกิดก๊าซชีวภาพที่มีส่วนประกอบหลักคือก๊าซมีเทนซึ่งสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำได้  การลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ระบบที่เหมาะสมกับน้ำเสียจะ ทำให้การลงทุนคุ้มทุนได้ในระยะเวลารวดเร็ว บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัดสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

ให้แก่คุณได้

ทำไมถึงเลือก
ก๊าซชีวภาพ

 

 
TOGETHER WE GUARANTEE YOUR BIOGAS
บริษัทแอนแอโรบิคเทคจำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด

504/178 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ

 เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท์ 02 804 1699, 081 832 9110 , 
โทรสาร 02 804 1698

Success! Message received.

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547  มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบฟอกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยมี

ผศ.ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบก๊าซชีวภาพเป็นที่ปรึกษา   แอนแอโรบิคเทคให้คำปรึกษาที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณ


ปัจจุบัน บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด พร้อมให้บริการทั้งในและต่างประเทศ  หากคุณมีความสนใจและต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ยินดีที่จะได้ ร่วมงานกับคุณ